Termeni și condiții

Bifarea căsuței ”Dau acordul cu Termenii și Condițiile CreditBun” și apăsarea butonului ”SOLICITĂ CREDIT” pe site-ul www.creditbun.md și/sau alte site-uri ale companiilor parteneri cu OCN CREDITBUN SRL, este echivalentă cu semnătura electronică simplă, prin care Solicitantul de Credit: 

1. Trimite cerere de credit către OCN CREDITBUN SRL, IDNO 10101600007108, iar Sistemul Informațional CreditBun salvează timpul de trimitere/primire și informațiile furnizate și atribuie acestora ID unic;

2.1. Exprimă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate online și/sau prin telefon și verificarea acestora la Birourile istoriilor de credit și/sau în registrele de stat, în scopul analizei de către OCN CreditBun SRL a posibilității încheierii unui eventual contract de credit;

2.2. Lista datelor cu caracter personal la prelucrarea cărora se acordă consimțămîntul sunt: Numele, Prenumele, Patronimicul, Sexul, Numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii, Semnătura Olografică și Digitală, Adresa (domiciliului/reședinței), Numerele de telefon, e-mail, aplicații mobile, rețele socializare, Situația familială și datele membrilor familiei, Datele privind bunurile deținute, Datele din certificatul de înmatriculare, Situația economico-financiară, funcția și/sau locul de muncă, Datele bancare, Informație despre istoria de creditare, Voce și imaginea grafică (foto, video);

2.3. Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: Nu va depăși durata necesară atingerii scopurilor pentru care sunt colectate și ulterior prelucrate, iar dacă este încheiat un contract între părți pînă la executarea contractului;

3. Declară că a luat cunoștință că datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de securitate și confidențialitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, informația nefiind folosită în alte scopuri incompatibile sau remisă fără temei altor companii, urmând a fi păstrată pentru o perioadă de 3 ani, sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit, urmând ulterior a fi distrusă sau transformată în date anonime;

4. Este conștient că în conformitate cu art. 13-16 ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal are dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum și de a se adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrărilor efectuate asupra datelor cu caracter personal care îl vizează;

5. Acceptă condițiile de acordare a creditelor de către Organizația de Creditare Nebancară CreditBun SRL și înțelege că valorile ratei lunare, costului creditului, DAE, alți indicatori, afișate pe site-le www.credite.md, www.credite.online și/sau site-urile partenerilor CreditBun sunt calculate reieșind din următoarele ipoteze: Debitorul este angajat oficial și dispune de proprietăți, nu are datorii active, banii se acordă prin transfer, creditul se achită în termen, moneda națională nu se depreciază. În alte condiții valorile indicatorilor variază și vor fi prezentați în informația precontractuală;

6. Dă acordul pentru a primi notificări privind statutul cererii de credit depuse, prin apel telefonic, sms, alte mijloace de comunicare electronice identificate cu numărul de telefon indicat în cererea de credit, pe parcursul a 180 zile din data cererii depuse.